regali
 
A rack može se smatrati zupčanikom beskonačnog promjera Pitch kružnice. Kao posljedica toga, napomene sa primjenjive na zupčanike jednako su primjenjive i na nosače.

Da bi se mreža mogla spojiti, stalak mora biti identičnog modula kao i zupčanik. Takođe, zavojni kutovi zupčanika moraju biti jednaki. Stubni nosač trebao bi biti u mogućnosti da se spoji sa cilindričnim zupčanikom istog modula. Paralelni zavojni zupčanik trebao bi biti u stanju povezati se sa zavojnim zupčanikom, ako je modul identičan i zavojni kut je komplementaran ...

Bilješka: Stalci s HA ​​45 ° nisu proizvedeni. Nisu nimalo zanimljivi jer je kut prevelik i gubitak para koji je uslijedio bio je velik.

Zupčanik ima rotirajuće kretanje, dok stalak ima linearni prijenos.

Za stalak je važno znati pitch a modul.

Nagib: p = m

Kada je potreban vrlo dugački stalak, odvojene stalke treba postaviti od kraja do kraja. Kaže se da se ovi nosači mogu spojiti, tj. Režu se na najnižoj točki zuba kako bi se mogli montirati kraj do kraja.


 

natrag